POŠTOVANI !

Ako postoji interes da se pridružite članovima S.R.U.Z.-a i postanete aktivni u provođenju plana i programa udruge trebate podnijeti Zahtjev za članstvo u udrugu

Nakon što ste podnijeli Zahtjev za članstvo u S.R.U.Z.  OBAVEZNO se  upoznate sa svojim pravima i obavezama koje možete vidjeti u Statutu i Poslovniku udruge.

Kada podnesete Zahtjev za članstvo još niste punopravni član jer nakon tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva Povjerenstvo za prijem u članstvu udruge donosi odluku da li  dobivate pristupnicu za punopravno članstvo u S.R.U.Z.

 

Ime

Prezime

Datum rođenja

Adresa

Vaš email

Telefon