P O Z I V

kojim Vas pozivam temeljem članka 26 st.4 t.12 Statuta udruge na redovnu godišnju Skupštinu

  koja će se održati u subota 02.12.2023.god. u 18.00 sati

Skupština će se održati u službenim prostorijama na adresi Kamenjačka br 27(klet).

Okupljanje članova započinje u 17.00 sati uz pripremu roštilja i ostale organizacije prema dogovoru, a kako bi službeni dio Skupštine započeo na vrijeme.

Dio zapisnika sa Izvršnog odbora za organizaciju Skupštine:

Ad. 8 Datum održavanje Skupštine je 02.12.2023 god u 18.00 sati.

Kod organizacije Skupštine angažirani su Robert,Mikan i Mario Herak , a ženski dio članstva preuzele se brigu o kolačima.

OBAVEZNO čalnovi moraju popuniti prijavu zbog organizacije Skupštine

PRIJAVE TRAJU DO 30.11.2023 GOD.

Vaša e-pošta (obavezno)
DOLAZIM
NE DOLAZIM