PRAVILNIK O NATJECANJU U LIGI TRČKA

Upravni Odbor Sportsko rekreativne udruge Zagorje ( S.R.U.Z.)  donio je;

Pravilnik o natjecanju u  ligi „TRČKA“

PRAVILNIK

I.           TEMELJNE ODREDBE

  1. Članak 1.

1. Ovim Pravilnikom uređuju se pravila natjecanja u ligi „Trčka „

2. Liga „Trčka“  je  natjecanje u  trčanju i hodanju za sportaše i rekreativce .

3. Liga „Trčka „  namjenjena za popularizaciju cestovnog i planinskog  trčanja te kretanja u prirodi

4. Organizator i natjecatelj je obvezan poštivati sva prava i obveze sukladno odredbama Pravilnika za natjecanja.

II.             KALENDAR I UVJETI NATJECANJA

Članak 2.

1.Liga „Trčka“  ima tri izdanja  : a)  Zimska liga „Trčka „ ,

b) Trekking & Trail liga „Trčka“- proljeće

c)  Trekking & Trail liga „Trčka“-jesen

2. Kalendar lige „Trčka“ utvrđuje Upravni odbor S.R.U.Z.-a

3. Mjesta i datumi održavanja lige „Trčka“ mogu se mijenjati svake sezone.

4.  Utrke se održavaju  unapred određenom terminu oglašene na web stranici    www.sruz.hr i www.volim.trcanje.hr

Članak 3.

1. Staza za natjecanje mora imati  oznake svaki 50 do 100 metara .

2.Staza mora biti kvalitetno označena i osigurana na skretanjima i križanjima.

Članak 4.

1. Svaki natjecatelj je suglasan da nastupa na vlastitu odgovornost i  da je upoznat sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja

2.Natjecatelj nema mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama

3. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za zgubljene/ukradene stvari

Članak 5.

1. Natjecatelj prije utrke uvodi se u evidenciju natjecanja

2. Evidencija sadrži ime i prezime , godina rođenja

3 .Osobni podaci koriste se u svrhu evidencije rezultata

4..Maloljetni natjecatelj nastupa uz potpis roditelja ili skrbnika.

III.          KATEGORIJE, BODOVANJE I NAGRADE

Članak 6.
1. Kategorije su žene i muškarci od 18 do 80 god. i mlađi uzrast do 17 godina djevojčice i dječaci

Članak 7.

1.U ligi primjenjuje se poseban sistem bodovanja a odnosi se na starosni  hendikep. Tablice hendikepa uzete su iz svjetske atletske veteranske asocijacije (World Masters Association) i vrijede za svaku pojedinu godinu starosti.

2.Za ukupan poredak u ligi zbrajaju se svi bodovi iz kraće i duže staze a utrke se boduju iz:

a) Zimska liga „Trčka „ ,

b) Trekking & Trail liga „Trčka“- proljeće

c)  Trekking & Trail liga „Trčka“-jesen

3.Bodovanje u dužoj stazi formira se prema najbržem natjecatelju na utrci i dobiva 100 bodova a ostali natjecatelji prema  postignutom rezultatu i starosnom hendikepu u odnosu prema najboljem rezultatu utrke.

4. Bodovi u kraćij stazi formira se prema najbržem natjecatelju na utrci i dobiva 100 bodova umanjeno za 1/3  a ostali natjecatelji prema postignutom rezultatu i starosnom hendikepu u odnosu prema najboljem rezultatu utrke.

Članak 8.

    1.Proglašenje pobjednika slijedi nakon održanih tri izdanja lige „Trčka“
2.Nagrađuju se po troje prvoplasiranih u konkurenciji  žena i muškaraca od 18 do 80 god. i mlađi uzrast do 17 godina  djevojčice i dječaci

3 . U slučaju podjednakog broja bodova s drugim natjecateljem odlučuje više bolje osvojenih mjesta.

Članak 9.
1.Organizator obavezan je osigurati odgovarajuće nagrade za najbolje  natjecatelje.

IV. ORGANIZACIJA I RUKOVODENJE

Članak 10.
1.Ligu Trčka organizira S.R.U.Z.

2. Tajnik S.R.U.Z.-a vodi evidenciju o ukupno osvojenim bodovima svih natjecatelja
3.Organizator je obvezan  izvijestiti javni tisak i sva druga sredstva javnog priopćavanja o     rezultatima održanog natjecanja

Članak 11.

1. Prigovori na nepravilnosti učinjene prije, tijekom i po završetku trke ulažu se najkasnije 3   dana nakon objave rezultata pojedine trke.

  Članak 12.

1.Prigovor mora biti pismeni, a upućuje se organizatoru lige S.R.U.Z.

2.Prigovor rješava Upravni odbor S.R.U.Z.-a

Članak  13.

1. Natjecatelj je suglasan da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u svrhe promicanja cestovnog i planinskog trčanja .

Predsjednik S.R.U.Z-a :  Nenad Krznar

Vezane objave