KONDICIJSKI TRENING S.R.U.Z.-a

Na današnji dan 09.05.2013 na Osnivačkoj skupštini donijeta je odluka o osnivanju S.R.U.Z.-a, a osnivači udruge bili su Jadranka Repovečki  ,Stjepan Barić,Stjepan Grah ,Mario Mak i Nenad Krznar. I ovaj dan na obljetnicu udruge prilikom kondicijskog treninga udruga obilježava osnivanje udruge i uz proslavu sportskog uspjeha naših članova Nikoline Tuđe i Tomislava Premrla  na utrci Zagorje Trekk, udruga  kreće prema novim ciljevima. Obljetnica je obilježena kod planinarskog doma Picelj i hvala na gostoprimstvu PD Zagorskim stezama .

Vezane objave