SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA ZAGORJE

OIB : 71519346110

ZAGREBAČKA BANKA  IBAN: HR4623600001102352744

“Sportsko rekreativna udruga Zagorje” ili skraćeni naziv S.R.U.Z. osnovana je 09.05.2013 god. kao neprofitna udruga , a registrirana 22.05.2013 god. izvršenim upisom u Registar udruga u uredu državne uprave, nadležnom prema sjedištu udruge.Sjedište udruge je na adresi Hum Zabočki 2 a , Zabok.
Udruga je osnovana kao udruga građana u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupnog sporta i sportske rekreacije u Krapinsko-Zagorskoj županiji i gradu Zabok

Članovi Udruge kroz rekreaciju i aktivnosti  koju član sam izabire za osobne potrebe u cilju odmora, relaksacije, razonode i zabave, te  kroz sadržaje rekreacije član pokušava pronaći  slobodno vrijeme i vrstu sadržaja koje  nam u dnevnim obvezama nedostaju.

Sportsku rekreaciju u Udruzi  članovi  koristi kao sport i tjelesnu aktivnost u svrhu zadovoljavanja potrebe za kretanjem i tjelesnom aktivnošću, te ima primarni cilj pozitivno djelovati na zdravlje, i to na sve njegove aspekte. U tom cilju prilagođavaju se aktivnosti i opterećenje. Važno je naglasiti da je sportska rekreacija danas nužnost u smislu prevencije bolest

 Nakon navršene 30. godine života, sve se više preferiraju cikličke, aerobne, jednostavne ili prirodne aktivnosti. Tu su najpoželjniji brzo hodanje, hodanje uzbrdo (tracking), jogging, trčanje, planinarenje, nordijsko hodanje, rolanje, plivanje.

Predsjednik udruge: Nenad Krznar

Zamjenik predsjednika udruge: Robert Burić

UPRAVNI ODBOR

Nenad Krznar -predsjednik UO

Robert Burić – zamjenik predsjednika UO

Milena Krznar

Robert Mikan

Damir Vuzem

Zdravko Đurđan

NADZORNI ODBOR

Ljubica Tršinski -predsjednica NO

Ana Ljubej

Žarko Tršinski

POVJERENSTVO ZA ČLANSTVO UDRUGE

Ljubica Tršinski

Damir Vuzem

Nenad Krznar

ČLANOVI

 1. ROBERT MIKAN
 2. MILENA KRZNAR
 3. ŽARKO TRŠINSKI
 4. LJUBICA TRŠINSKI
 5. ROBERT BURIĆ
 6. DAMIR VUZEM
 7. SNJEŽANA SUŽNIĆ
 8. NENAD KRZNAR
 9. MARTINA ĐURĐAN
 10. ZDRAVKO ĐURĐAN
 11. MARKO PEČNIK
 12. MARIO MAK
 13. GORDANA KRAŠEVAC
 14. IVAN ŠEMNIČKI
 15. BARBARA TRŠINSKI VEVEREC
 16. KRUNOSLAV VARŽIĆ
 17. KRISTINA PEČNIK
 18. ANTON BOROVEČKI
 19. ANA LJUBEJ
 20. FRANJO LJUBEJ
 21. KRISTINA VARŽIĆ
 22. RENATE SHUBERT
 23. IVANA CUKROV
 24. ANICA LEŽ
 25. JANKO KMETIĆ
 26. NIKOLA TUŠEK
 27. MARTIN BIŠKUP
 28. MARIO KUNOVIĆ
 29. RENATO LJUBIĆ
 30. MARTINA ANA STANIĆ
 31. ŠTEF ŠTOKAN

 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI PRILIKOM ODLASKA NA

  SPORTSKO REKREATIVNU AKTIVNOST UDRUGE   

 

 Član udruge može sudjelovati na sportsko rekreativnim aktivnostima uz potpisanu Izjavu o odgovornosti.

 Član udruge sudjeluje na sportsko rekreativnim aktivnostima na vlastitu odgovornost,te S.R.U.Z.  ne odgovara  za nastalu štetu nastalu uslijed nesretnog slučaja prije početka sportsko rekreativne aktivnosti,u tijeku i nakon aktivnosti,dakle za cjelokupno vrijeme trajanje sportsko rekreativne aktivnosti,odnosno odgovornost  S.R.U.Z.-a za nastanak bilo kakve štete  u potpunosti isključena.

S.R.U.Z. ne odgovara za štetu nastalu nepropisnom i protupravnom radnjom ili ponašanjem   člana udruge prema drugim članovima udruge  ili trećim osobama.

Članovi udruge ne smiju sudjelovati osobe koje su pod utjecajem alkohola , opojnih droga ili lijekova koji utječu na sposobnost upravljanja i rasuđivanja. S.R.U.Z ne odgovara za štetu nastalu zbog djelovanja alkohola,opojnih droga ili lijekova .

Član udruge Izjavom potvrđuje  da ne boluje od takvih bolesti koje tijekom sportsko rekreativne aktivnosti mogu utjecati na nastanak nesretnog slučaja te štete u vidu tjelesnih ozljeda,invaliditeta,smrti, ili trećih osoba,te štetu na stvarima u vlasništvu članova udruge, ili trećih osoba.       

S.R.U.Z. nije dužan tražiti od člana udruge liječničku potvrdu za sudjelovanje na sportsko rekreativnim aktivnostima.

Član udruge svojom procjenom i odlukom kod osiguravajućeg društva  sklapa ugovor o polici osiguranja prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost.

S.R.U.Z. ne sklapa ugovor o polici osiguranja za članove udruge.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Sportsko rekreativna udruga Zagorje(daljnjem tekstu S.R.U.Z.) ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja ostvarujete na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

S.R.U.Z. o Vašim osobnim podacima, poštivanju izbora te Vašoj privatnosti.

U našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka možete pronaći informacije o tome na koji način postupamo s Vašim osobnim podacima, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

VODITELJ OBRADE

S.R.U.Z.  je voditelj  obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

S.R.U.Z. će kao Voditelj zbirke osobnih podataka, Vaše osobne podatke koje ste naveli prilikom postupka učlanjenja  spremiti u svoje baze podataka te ih koristiti u obradama koje su nužne da bismo uspješno obavljali svoju djelatnost, da bismo Vam mogli pružati tražene usluge i da biste mogli ostvarivati prava i pogodnosti koje iz tih odnosa proizlaze.

OBUHVAT IZJAVE

Predmet ove Izjave su interna pravila i procedure kojima je cilj sveobuhvatna zaštita Vaših osobnih podataka. Tu zaštitu ostvarujemo na sljedeći način:

Izjavom o zaštiti osobnih podataka  definirali smo interna pravila i procedure s ciljem sveobuhvatne zaštite Vaših osobnih podataka na sljedeći način:

 • vaše osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa, OIB, kontakt telefon, e – mail adresa) koristit ćemo isključivo za svrhu za koju podatke dajete
 • nećemo koristiti Vaše osobne podatke na bilo koji način koji je suprotan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka
 • vaši osobni podaci bit će dostupni samo ovlaštenim osobama S.R.U.Z.-a koji su se obvezali na čuvanje osobnih podataka koje saznaju u obavljanju svog posla

SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Sve aktivnosti u vezi obrade Vaših osobnih podataka su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) te propisima Republike Hrvatske.

Za sportske događaje koji su regulirani gore navedenim zakonom nećemo tražiti Vašu suglasnost za korištenje osobnih podataka.

Podatke prikupljene u vezi Vašeg članstva u S.R.U.Z. obrađujemo na temelju privole koju dajete prilikom ispunjavanja obrasca za učlanjenje.

SUGLASNOST

Možemo od Vas tražiti dodatnu suglasnost ako trebamo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe koje nisu spomenute u ovoj Politici privatnosti, a ako date takvu suglasnost, uvjeti navedeni u njoj bit će u prednosti pred uvjetima sadržanima u ovoj Izjavi.

Prikupljanje ili prenošenje osobnih podataka državnim ustanovama i tijelima vlasti bit će ograničeno na obvezujuće pravne propise pojedine države.

MALOLJETNI ČLANOVI DO 16 GODINA STAROSTI

Osoba mlađa od 16 godina ne može samostalno dati suglasnost za korištenje osobnih podataka.

Prije prikupljanja osobnih podataka, za osobu mlađu od 16 godina, tražit ćemo pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Ukoliko ste mlađi od 16 godina molimo Vas da pogledate uvjete ove Izjave sa svojim roditeljima ili skrbnicima kako biste bili sigurni da ih razumijete i prihvaćate.

Ukoliko internom analizom zaključimo da smo prikupili podatke od osobe mlađe od 16 godina bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, podaci mogu biti izbrisani iz naših sustava.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Pod pojmom „osobni podaci“ smatramo one podatke ili dijelove podataka kojima Vas možemo identificirati.

Prilikom ispunjavanja pristupnice  od Vas ćemo tražiti sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa, kućni broj i mjesto stanovanja
 3. Datum rođenja
 4. OIB
 5. Telefonski broj
 6. E – mail adresa

UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci neće biti proslijeđeni, prodani, iznajmljeni ili posuđeni trećim stranama bez Vaše suglasnosti.

S.R.U.Z. evidentira sve Vaše osobne podatke u svojim bazama i štiti ih od neovlaštenog pristupa.

ČUVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzeli smo sve mjere da bismo spriječili neovlašteni pristup, izmjenu ili zlouporabu podataka koje ste podijelili sa nama.

Vaše osobne podatke čuvamo u određenom periodu koji ovisi o zakonskoj regulativi i internim aktima. Podatke koje nismo dužni čuvati po zakonskoj osnovi brisat ćemo 3 mjeseca po isteku članstva.Dno obrasca

OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH VAŠA PRAVA NA TEMELJU PODATAKA

Na temelju Opće uredbe (GDPR) imate i sljedeća prava:

U svakom trenutku zatražiti informaciju o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci i zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostavit ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Možete u svakom trenutku zatražiti i ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih (uz prilaganje točnih informacija).

Možete od nas zatražiti i ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebni, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Imate pravo tražiti i prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

Također, možete povući danu privolu i zatražiti prestanak obrade podataka u svrhu izravnog marketinga.

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), imate pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani.

Svaki Vaš zahtjev za brisanjem, ispravkom ili prestankom obrade podataka proslijedit ćemo trećim stranama s kojima su isti eventualno podijeljeni, kako bi i oni mogli postupiti prema zahtjevu.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u našem odgovoru.

Vaše je pravo i u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite.

Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR).

Pritužbu u Republici Hrvatskoj možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili drugom nadzornom tijelu u drugoj državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto.