OSNOVANA SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA ZAGORJE U ZABOKU

“Sportsko rekreativna udruga Zagorje”  ili skraćeni naziv S.R.U.Z. iz Zaboka osnovana je 09.05.2013 god. Osnivači udruge su Nenad Krznar , Mario Mak,Jadranka Repovečki,Stjepan Grah,Stjepan Barić .Udruga je osnovana kao udruga građana u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupnog sporta i sportske rekreacije u Krapinsko-Zagorskoj županiji i gradu Zaboku.        

Saznaj više